Menu
Your Cart

Bồn nước Đại Thành

bon nuoc inox tan a dai thanh
Bồn inox đại thành 1.000L ngang
-18 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.000N
Bồn nước inox Đại Thành 1.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
3.040.000.đ 3.720.000.đ
Bồn inox đại thành 1.000L đứng
-20 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
2.790.000.đ 3.470.000.đ
Bồn inox đại thành 1.300L ngang
-17 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.300N
Bồn nước inox Đại Thành 1.300 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
3.910.000.đ 4.720.000.đ
Bồn inox đại thành 1.300L đứng
-18 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.300D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.300 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
3.680.000.đ 4.470.000.đ
Bồn inox đại thành 1.500L ngang
-18 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.500N
Bồn nước inox Đại Thành 1.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
4.590.000.đ 5.580.000.đ
Bồn inox đại thành 1.500L đứng
-20 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 1.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
4.240.000.đ 5.280.000.đ
Bồn inox đại thành 2.000L ngang
-20 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 2.000N
Bồn nước inox Đại Thành 2.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
5.790.000.đ 7.210.000.đ
Bồn inox đại thành 2.000L đứng
-20 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 2.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
5.490.000.đ 6.860.000.đ
Bồn inox đại thành 2.500L ngang
-19 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 2.500N
Bồn nước inox Đại Thành 2.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
6.800.000.đ 8.360.000.đ
Bồn inox đại thành 2.500L đứng
-19 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 2.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
6.600.000.đ 8.120.000.đ
Bồn inox đại thành 3.000L ngang
-18 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 3.000N
Bồn nước inox Đại Thành 3.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
8.650.000.đ 10.610.000.đ
Bồn inox đại thành 3.000L đứng
-20 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 3.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
8.190.000.đ 10.210.000.đ
Bồn inox đại thành 3.500L ngang
-18 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 3.500N
Bồn nước inox Đại Thành 3.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
9.800.000.đ 11.980.000.đ
Bồn inox đại thành 3.500L đứng
-19 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 3.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
9.400.000.đ 11.580.000.đ
Bồn inox đại thành 310L ngang
-12 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 310N
Bồn nước inox Đại Thành 310 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 310 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiệ..
1.600.000.đ 1.810.000.đ
Bồn inox đại thành 310L đứng
-13 %
Brand: Đại Thành Model: ĐT 310D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 310 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất..
1.450.000.đ 1.660.000.đ
Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 28 (2 Trang)